Søgefelt

Støtteordninger

Der findes et hav af støtteordninger og det kan være en udfordring at finde ud af, hvilken ordning der med størst sandsynlighed vil støtte dit projekt.

 

Hvorfor skal du bruge os?

Vi har et bredt netværk, der går på tværs af forsyningsværker, virksomheder, videninstitutioner og interesseorganisationer. Vi udnytter dette netværk til at styrke din ansøgning. Måske mangler din ansøgning den helt rigtige samarbejdspartner eller måske vil det være en fordel, hvis en gruppe studerende bliver tilknyttet projektet. Fjernvarmens Udviklingscenter tilbyder hjælp og vejledning i universet af støtteordninger. Vi tilbyder at stå for skriveprocessen, hvor I kan indgå i større eller mindre omfang alt efter ønske og ressourcer.
 

Noget af det vi tilbyder er blandt andet:

  • Identificering af relevante støtteordninger
  • Hjælp til at finde projektpartnere baseret på vores brede netværk på tværs af branchen
  • Ledelse af - eller blot input til - ansøgningsprocessen, dvs. udarbejdelse af ansøgningen
  • Vores rolle i projektet kan være administrativ projektledelse og/eller formidling

 

Du er altid velkommen til at kontakte os og tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan indgå i et samarbejde.

 

Kontakt Morten Hofmeister på 4122 7148 eller på mh@fvu-center.dk

 

Nedenfor kan du læse kort om nogle af de mest brugte støtteordningen indenfor fjernvarmebranchen; både nationale og internationale: 

 

 

F&U-Konto

Formål: Sigtet med støtten til projekter fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto er at supplere offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og Energinet.dk’s PSO-programmer samt at udfylde de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Læs om FUD-projektet, der bliver støttet af F&U-kontoen: FUD-Strategi

 

 

 

EUDP

Formål: at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet, samt en række energipolitiske mål.

Mulighederne for støtte er til stede for såvel små som store virksomheder så længe man er tilknyttet energisektoren eller ønsker at træde ind i den.

Læs om konkrete projekter, der bliver støttet af EUDP: FUD-StrategiLavtemperaturfjernvarme

 

Det Strategiske Forskningsråd 

Formål: Det Strategiske Forskningsråd yder finansiel støtte til forskning, der adresserer og søger at løse de velstands- og velfærdsmæssige udfordringer, Danmark står overfor.

Læs om 4. Generations fjernvarme, der bliver støttet af DSF: 4. Generations Fjernvarme

 

Green-Lab

Formål: Støtter etablering af storskala testfaciliteter til demonstration af nye klima- og energiteknologier.

Fjernvarmens Udviklingscenter og Teknologisk Institut har netop modtaget støtte til at starte et Green Lab for fjernvarme. læs mere her

 

 

Fornyelsesfonden

Formål:  At skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder.

Deadline: Maj

 

ForskEl

Formål: Støtte til forskning & udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier.

 

Intelligent Energy europe (IEE)

Formål: Støtter øgede brug af nye og vedvarende energikilder samt fremmer energimæssig diversificering.

Læs om Geothermal, der bliver støttet af IEE: Geothermal

 

Det 7. rammeprogram (FP7)

Formål: at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.

 

 

Vi anbefalder, at du ser nærmere på www.vækstguiden.dk. Vækstguiden giver et overblik over alle tilgængelige støtteordninger. Du kan også se nærmere på Energi 2011. Energi 2011 beskriver en langt rækker forskellige projekter, der er støttet af forskellige ordninger.  

 

Grøn Energi (www.gronenergi.org) har pr. 1. april 2013 overtaget Fjernvarmens Udviklingscenters aktiviteter. mho@danskfjernvarme.dk, tlf.: 4021 2228